Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 233
Limniske 0
Terrestriske 233
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 47
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.