Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 312
Limniske 0
Terrestriske 312
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 56
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.