Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
v, t¤[SV·cd]
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
s+[KA·d|c]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
s-[KA·f|e]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
T22-C-4 kalkrikt grassnøleie
s-[KA·f|e]
V6-C-4 kalkrikt seint våtsnøleie
v, s+[KA∙g|f]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
v, t¤[SV·cd],s-[KA·f|e]