Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
v, s*[SV·d|e]
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s-[SV·b|c],s*[KA·d|c]
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
s+[KA·f|e]
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s-[SV·b|c], s-[KA·f|e]
T7-C-14 kildepåvirket kalksnøleie
v, s-[SV·b|c]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v
T22-C-4 kalkrikt grassnøleie
m, v*, s-[KA·f|e]
T2-C-5 åpen svakt kalkrik grunnlendt lyngmark
s*[KA∙g|f]
Se fler