Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 464
Limniske 95
Terrestriske 43
Marine 326
Antatt antall uoppdagede arter 262
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder