Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 72
Limniske 16
Terrestriske 27
Marine 29
Antatt antall uoppdagede arter 44
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.