Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 183
Limniske 0
Terrestriske 183
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 157
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.