Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
v
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, t¤[KA·fg],t¤[UF·bc]