Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 22
Limniske 0
Terrestriske 22
Marine 0
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.