Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 83
Limniske 59
Terrestriske 0
Marine 24
Antatt antall uoppdagede arter 58
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.