Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 220
Limniske 78
Terrestriske 88
Marine 54
Antatt antall uoppdagede arter 252
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.