Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 2
Limniske 1
Terrestriske 1
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 2
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.