Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 3
Limniske 1
Terrestriske 0
Marine 2
Antatt antall uoppdagede arter 7
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.