Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 282
Limniske 1
Terrestriske 0
Marine 281
Antatt antall uoppdagede arter 78
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder