Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Eristalis obscura
Vimeo video: Eristalis tenax
Vimeo video: Eristalis intricaria
Vimeo video: Eristalis tenax
Vimeo video: Eristalis horticola
Vimeo video: Eristalis nemorum
Vimeo video: Eristalis pertinax
Vimeo video: Eristalis rupium
Vimeo video: Eristalis intricaria
Vimeo video: Eristalis intricaria
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.