Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Vimeo video: Eristalis sp.
Vimeo video: Eristalis intricaria
Vimeo video: Eristalis intricaria
Vimeo video: Eristalis intricaria
Vimeo video: Eristalis interrupta
Vimeo video: Eristalis lineata
Vimeo video: Eristalis lineata
Vimeo video: Eristalis tenax
Vimeo video: Eristalis tenax
Vimeo video: Eristalis tenax 2
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:

Risikovurderinger

Gjeldende kategori: