Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-8 svakt kalkrik boreal lynghei
v, s-[KA·f|e]
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v
T3-C-7 svakt kalkrik leside
v, s*[KA·f|e],t¤[UF·bc]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v, s+[UF·c|d]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
s*[KA·f|e]
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
v, s-[UF·e|f]