Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 479
Limniske 8
Terrestriske 471
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 11
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.