Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 78
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 78
Antatt antall uoppdagede arter 7
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.