Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 43
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 43
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.