Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 291
Limniske 24
Terrestriske 2
Marine 265
Antatt antall uoppdagede arter 59
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.