Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder

Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene:


Risikovurderinger

Gjeldende kategori: LC


Risikovurdering År Kategori
Rodlistevurdering 2006 EN
Global rødliste 2009 LC