Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T21-C-3 brune dyner og dynehei
v
T32-C-19 sanddyne-eng med klart hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
m, v, s+[SS∙h|i]