Bleiklundmose.

Bleiklundmose er en av de vanligste artene i denne slekta. Den vokser ofte i menneskeskapte eller menneskepåvirkete steder som veikanter, tørrenger eller på åpne klipper. Den kjennetegnes ofte av sin bleke gul- til grågrønne farge.

Bleiklundmose Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | BioFokus
Kart. Utbredelse i Norge.