Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T31-C-10 sterkt kalkrik boreal frisk hei
v, s+[KA·h|g]
T31-C-14 kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
v, s+[KA·h|g]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
T3-C-11 sterkt kalkrik fjell-lynghei
T3-C-12 sterkt kalkrik fjell-lavhei