Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 99
Limniske 0
Terrestriske 99
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 21
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.