Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 60
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 60
Antatt antall uoppdagede arter 10
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.