Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 118
Limniske 0
Terrestriske 0
Marine 118
Antatt antall uoppdagede arter 39
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder