Artsgruppe
RE
CR
EN
VU
NT
DD
Antall rødlistet
Vepser 21 11 39 85 110 23 289