Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 32448)
  • ALT (velg filter for redusere utvalget)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Corticarina similata LC
Biller
Hydraena testacea VUº B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii) L PåH Fo Sikker
Biller
Haliplus heydeni LC
Biller
Araneus nordmanni LC
Edderkoppdyr
Acrotona parens NA
Biller
Carabus glabratus LC
Biller
Harpiniopsis similis NA
Krepsdyr
Colydium elongatum EN B1a(i)b(iii)c(iv)+2a(i)b(iii)c(iv) S PåH
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Biller
Maerella tenuimana NA
Krepsdyr
Hydroporus gyllenhalii LC
Biller
Bembidion bipunctatum LC
Biller
Corticeus fraxini EN B2a(i)b(ii,iii) S PåH
Sikker
Mulig
Sikker
Mulig
Mulig
Biller
Silometopus reussi LC
Edderkoppdyr
Trochosa spinipalpis LC
Edderkoppdyr
Grammoptera ruficornis LC
Biller
Salticus zebraneus LC
Edderkoppdyr
Atheta sodalis LC
Biller
Anthrenus verbasci NA
Biller
Phoenicurus ochruros svartrødstjert VUº D1 Ko Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Sikker
Fugler
Agrilus cyanescens vivendelpraktbille DD
Biller
Bibio siebkei høyfjellshårmygg LC
Tovinger
Paracymus aeneus VU B2a((i))b(iii) F PåH
Mulig
Sikker
Sikker
Biller
Phytomyza dasyops NE
Tovinger
Acidostoma nodiferum LC
Krepsdyr
Pedicellaster typicus LC
Pigghuder
Xyletinus pectinatus EN B2a(i)b(iii) S PåH
Mulig
Sikker
Mulig
Biller
Tipula laetabilis LC
Tovinger
Macrargus boreus LC
Edderkoppdyr
Dyopedos knipowitschi NA
Krepsdyr
Hahnia ononidum LC
Edderkoppdyr
Ophiomyia beckeri NE
Tovinger
Apus apus tårnseiler LC
Fugler
Tremaster mirabilis NE
Pigghuder
Bathyporeia elegans LC
Krepsdyr
Paraswammerdamia albicapitella LC
Sommerfugler
1 2 3 4 5 6 7 8 928