Norsk rødliste for arter

Ditt utvalg     
(totalt: 32448)
  • ALT (velg filter for redusere utvalget)
Vitenskapelig navn
Populærnavn
Kategori
Kriterier
Naturtyper
Påvirkningsfaktorer
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Bucculatrix cidarella LC
Sommerfugler
Pagurus bernhardus bernakeremittkreps LC
Krepsdyr
Aplocera plagiata stor perikummåler LC
Sommerfugler
Phytomyza aquilonia NE
Tovinger
Pseudachorutella asigillata LC
Spretthaler
Micarea nigella LC
Lav
Vuilleminia comedens barksprengersopp LC
Sopper
Apium graveolens hageselleri NA
Karplanter
Cladophora pygmaea LC
Alger
Euryte minor DD
Krepsdyr
Plakortis simplex LC
Svamper
Loligo forbesi LC
Bløtdyr
Spinachia spinachia tangstikling LC
Fisker
Polyblastia dermatodes NE
Lav
Bolitophila bimaculata LC
Tovinger
Basidiodendron deminutum NE
Sopper
Corticarina similata LC
Biller
Dasineura pyri pærebladgallmygg NE
Tovinger
Azana anomala LC
Tovinger
Philonthus lederi LC
Biller
Protophormia atriceps LC
Tovinger
Thelephora terrestris frynsesopp LC
Sopper
Belyta forticornis LC
Vepser
Craterellus cornucopioides svart trompetsopp LC
Sopper
Lecidea fuscoatra LC
Lav
Veronicastrum virginicum kransveronika NA
Karplanter
Amaranthus spinosus tornamarant NA
Karplanter
Orthocladius pedestris NE
Tovinger
Rhyncolus ater LC
Biller
Biatora vernalis vårknopplav LC
Lav
Rhus coriaria middelhavssumak NA
Karplanter
Mycetophila schnablii LC
Tovinger
Porina leptalea NE
Lav
Haliplus lineolatus LC
Biller
Platygaster munita LC
Vepser
1 2 3 4 5 6 7 8 928