Nettvinger.

Nettvingene er en liten orden med overveiende rovlevende insekter. Nettvingene utgjør en av de mest primitive ordnene blant de holometabole insektene, dvs insekter med fullstendig forvandling. Alle nettvinger har to par membranøse vinger, og hos flertallet av artene er vingene utstyrt med et stort antall langs- og tverrgående ribber. Larvene er i all hovedsak landlevende rovdyr, og karakteristisk for nettvingelarvene er at kjevene er hule og brukes til å suge ut innmaten av byttet. Hver kjeve består egentlig av en sammensveising av mandibelen (overkjeven) og den tilhørende maxillen (underkjeven).

Nettvinger Neuroptera Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo