Huldrejordmaur.

Huldrejordmaur er en sjelden art som lever underjordisk i rike og varmekjære skogkanter. Arten er lett å kjenne igjen på innskjæringen i petiolen og jevnt fordelt utstående behåring på bakkroppen. Arten er nylig påvist i Norge og det foreligger kun noen spredte funn på Østlandet.

Huldrejordmaur Lasius citrinus Emery, 1922
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.