Fjellklokkemose.

Fjellklokkemose er en av de vanligste artene i slekta. Den er eneste klokkemose med triangulære blad og vokser ulikt andre klokkemoser ganske fuktig. Som navnet antyder er den vanligst i fjellet der den på baserik og fuktig mark kan forekomme rikelig.

Fjellklokkemose Encalypta alpina Sm.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.