Øyenstikkere.

Øyenstikkerne omfatter noen av de største insektene i norsk natur. Alle artene er rovlevende, og alle er tilknyttet ferskvannsmiljøer.

Øyenstikkere Odonata
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi