Taigahumle.

Taigahumle er en typisk barskogsart som er spesielt vanlig i skogsområder nordover på indre Østlandet. Den minner om de andre jordhumlene, men skilles på de lange og noe mørkere vingene, samt den gule behåringen bakerst på mellomkroppen og de to første bakkroppsleddene. Den har i tillegg en påfallende lavfrekvent summetone og kan dermed også skilles ut på lyden.

Taigahumle Bombus sporadicus Nylander, 1848
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.