Hybridbarlind.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Eli Fremstad

Hybridbarlind er ein hybridart danna kunstig i USA mellom artane barlind frå Europa og japanbarlind frå Japan. Hybridbarlind er mykje meir hardfør enn barlind, svært mykje i bruk som hekkplante i Noreg, og ho forvillar seg mykje.

Hybridbarlind Taxus ×media Rehder
Creative Commons Attribution | Heidi Solstad | Multiconsult ASA | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.