Kjempeedelgran.

Kjempeedelgran er eit storvaksent, raskt veksande og langlevd tre. Ho er innført frå vestlege Nord-Amerika som skogstre og prydtre og er funnen forvilla nokre få stader i Noreg.

Kjempeedelgran Abies grandis (Douglas ex D.Don) Lindl.
Creative Commons Attribution | Heidi Solstad | Multiconsult ASA | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.