Vårfluer: Hydropsyche siltalai.

Hydropsyche siltalai er en liten til middels stor vårflue med relativt smale, trekantede, kontrastrike gulgrå framvinger. Arten er vanlig spesielt i kystnære områder i Sør-Norge og i Trøndelag og er rapportert nord til Finnmark. Larven lever på mosedekte steiner og grus i raskt flytende bekker og elver og kan være svært vanlig i utløpet av innsjøer. Den bygger et lite, flatt fangstnett forbundet med et skjulested.

Hydropsyche siltalai Dohler, 1963
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Trond Andersen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen
Kart. Utbredelse i Norge.