Gulflekkmetallibelle.

Gulflekkmetallibelle er en vakker glanslibelle med gule flekker langs bakkroppen. Det er en sjelden art som finnes på Øst- og Sørlandet.

Gulflekkmetallibelle Somatochlora flavomaculata (VanderLinden, 1825)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Anders Endrestøl | Ove Bergersen | Ole Jørgen Lønnve | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo | Norsk institutt for naturforskning | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.