Gulbeltet stråleslørsopp.

Gulbeltet stråleslørsopp Cortinarius microglobisporus er en relativt kraftig Telamonia-art, karakterisert av en sterkt hygrofan hatt, som oftest gir et tofarget preg med livlige okerfarger. Spesielt karakteristisk er også det gule velumet og de små, nesten runde sporene.

Gulbeltet stråleslørsopp Cortinarius microglobisporus U. Peintner, F. Bellú & E. Borghi
Creative Commons Attribution | Tor Erik Brandrud | Egil Bendiksen | Norsk institutt for naturforskning | Katriina Bendiksen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.