Horndykker.

Horndykkeren er vanligst fra Trøndelag og nordover, men den hekker også spredt på Østlandet. Den foretrekker tjern eller myrområder med åpent vannspeil, samt skjermede partier av større innsjøer og elver. Voksne horndykkere i sommerdrakt har rustbrune kroppssider, bryst og strupe, svart rygg og hodekrage. Fra nebbrota, gjennom øynene og bak på nakken har horndykkeren gule "horn". Den overvintrer i hovedsak langs kysten av Sør-Norge. På menyen står særlig vanninsekter og småfisk.

Horndykker Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Bård Gunnar Stokke | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.