Gråhegre.

Gråhegra hekker langs kysten over hele landet, men mer sparsomt i Troms og Finnmark. Den foretrekker gruntvannsområder på kysten eller langs elver, innsjøer og dammer. Fjærdrakten er i hovedsak grålig, med lysere hals og hode. En smal, svart nakketopp strekker seg fra øynene og bakover. Mange gråhegrer overvintrer i kyststrøk nordover til Troms. Gråhegra lever primært av fisk.

Gråhegre Ardea cinerea Linnaeus, 1758
Creative Commons Attribution | Bård Gunnar Stokke | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.