T39-C-4 sterkt modifiserte eller syntetiske, overveiende uorganisk faste substrater.