T27-C-6 kalkfattig og intermediær rabbepreget blokkmark.