T13-C-6 intermediær og svakt kalkrik grus- og sanddominert rasmark.