Lunde.

Lunde, også kalt sjøpapegøye, er den vanligste sjøfuglarten vi har i Norge. Den er en typisk fugl for våre fuglefjell og finnes i kolonier fra Rogaland og nordover. De største koloniene finnes nord for polarsirkelen.

Lunde Fratercula arctica (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Jan Ove Gjershaug | Svein-Håkon Lorentsen | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.