Rettvinger: Tetrix fuliginosa.

Tetrix fuliginosa er en liten, slank gresshoppe med tornaktig forlenget ryggskjold. Den er en nordlig art som trolig foretrekker fuktige miljøer med eng- og buskvegetasjon. Arten er ikke funnet i Norge, men finnes trolig i Nord-Norge.

Tetrix fuliginosa (Zetterstedt, 1828)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.