Sabelgresshoppe.

Sabelgresshoppe har fått navnet etter hunnens brede, sabellignende leggebrodd. Arten er grønn med mørke prikker. Den trives i kratt, skogbryn og enger langs kysten, og følger kyststripa langs Østlandet og Sørlandet.

Sabelgresshoppe Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.