Klapregresshoppe.

Klapregresshoppen er lett kjennelig på de signalrøde bakvingene. Arten har fått sitt norske navn etter den klaprende lyden som hannen produserer når den flyr. Klapregresshoppe finnes på varme, soleksponerte lokaliteter på Øst- og Sørlandet. Den er sjelden, og synes å være i tilbakegang.

Klapregresshoppe Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.