Overingeniør ved Seksjon for forskning og samlinger, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Lars Ove Hansen
Bidrag