Eikegresshoppe.

Eikegresshoppe er den eneste rent trelevende gresshoppearten i Norge. Den er relativt liten, langvinget og lysegrønn, og oppholder seg i løvtrær hvor den livnærer seg av andre insekter. Den følger kyststripa langs Østlandet og Sørlandet.

Eikegresshoppe Meconema thalassinum (De Geer, 1773)
Creative Commons Attribution | Hallvard Elven | Lars Ove Hansen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.